Translations

Interested in translating pages for HamSCI? Email hamsci@case.edu

Español

https://hamsci.org/december-2020-eclipse-festival-frequency-measurement-es 

Translator: Matt KE8NZR

Français

À propos de HamSCI: https://hamsci.org/about-hamsci-fr
Comment collecter des données sur l'effet Doppler avec votre récepteur radio décamétrique (HF): https://hamsci.org/doppler-instructions-fr
Festival de mesure de fréquence pour l'éclipse de juin 2021: https://hamsci.org/june-2021-eclipse-festival-frequency-measurement-fr
Festival de mesure de fréquence pour l'éclipse de décembre 2021: https://hamsci.org/december-2021-eclipse-festival-frequency-measurement-fr

Translator: Yannick F4IQE

Nederlandse taal

Hulp radioamateurs gevraagd: meet Doppler-verschuiving tijdens eclips: https://www.veron.nl/nieuws/doppler-verschuiving-eclips/

Translator: Erwin PE1CUP

Norsk

Hvordan samle Doppler-data med din HF-radio: https://hamsci.org/doppler-instructions-nb
Juni 2021 Formørkelsesfestival: https://hamsci.org/june-2021-eclipse-festival-frequency-measurement-nb

Translator: Kristina KD8OXT (Send meg en e-post hvis du ser feil ordene. Jeg lærer fremdeles!)

Portugués

Dezembro de 2020 Eclipse Festival of Frequency Measurement: https://hamsci.org/december-2020-eclipse-festival-frequency-measurement-pt

Translator: Noilson Caio - Darkwaves

русский

Эффект Допплера: https://www.hamsci.org/doppler-instructions-ru

Translator: Saule Anafinova

中文

6月21日 日全(偏)食高频频率变化测量: https://hamsci.org/june-2020-eclipse-festival-frequency-measurement-cn